Երկայնակի Արտածել Word-ում Տպել
Լայնակի

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶ
 ՀՐԱԶԴԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
գիծ
2301, ք. Հրազդան, Սահմանադրության հրապարակ 1
(0223) 2-23-45, info@hrazdan.am

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
02 դեկտեմբերի 2021թվականի N 1627

ՀՐԱԶԴԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ  

Համաձայն «Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» օրենքի 33-րդ հոդվածի 3-րդ մասի, հիմք ընդունելով Հրազդան համայնքի ավագանու 2020 թվականի դեկտեմբերի 14-ի 176-Ն որոշումը`

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ  Ե Մ ՝

1.Հրազդան համայնքի 2021 թվականի բյուջեի ծախսային մասում ` 1 բաժնի 1 խմբի 1 դասի 51 Օրենսդիր և գործադիր մարմիններ, պետական կառավարում ծրագրի 5122 «Գրասենյակային սարքավորումներ» հոդվածում «2598.0» թիվը փոխարինել ‹‹4598.0›› թվով, 5129 «Այլ մեքենաներ և սարքավորումներ» հոդվածում ‹‹2714.5›› թիվը փոխարինել ‹‹714.5›› թվով, 1 բաժնի 3 խմբի 1 դասի 51 Աշխատակազմի (կադրերի) գծով ընդհանուր բնույթի ծառայություններ ծրագրի 4111 ‹‹Աշխատողների աշխատավարձեր և հավելավճարներ›› հոդվածում «4760.7» թիվը փոխարինել «4378.6» թվով, 4239 ‹‹Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ›› հոդվածում «86.4» թիվը փոխարինել «268.5» թվով, 4267 ‹‹Կենցաղային և հանրային սննդի նյութեր›› հոդվածում «0» թիվը փոխարինել «100.0» թվով,4269 ‹‹Հատուկ նպատակային այլ նյութեր›› հոդվածում «0» թիվը փոխարինել «100.0» թվով, 4 բաժնի 5 խմբի 1 դասի Ճանապարհային տրանսպորտ ծրագրի 5112 ‹‹Շենքերի և շինությունների կառուցում›› հոդվածում «67294.344» թիվը փոխարինել «67024.344» թվով, 5113 ‹‹Շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում›› հոդվածում «617872.674» թիվը փոխարինել «618142.674» թվով:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում ստորագրման օրը:

 

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ                                             Ս. ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆ

 

02 դեկտեմբերի 2021թ

ք.Հրազդան